درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (6 سال)
 • هدایت هوشمند قرن(عضو شورای عالی انفورماتیک)

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  ( - )
 • وزارت نیرو(توانیر)

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۹۰/۱/۱ )
  ( - )
 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

  ( ۱۳۸۴/۱/۱ - ۱۳۸۷/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی مهدی‌شهر

  ( ۱۳۹۴/۱/۱ - تاکنون )
  کارشناس معدل /

مهارت ها
 • CCNP Switch
  CCNA(R&S)
  CCNP Route
  MTCNA
  CCNP T.Shoot
  Kerio Controler(Fire wall)
  MCSA
  MCITP
رزومه های ویدیویی