درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • آزاد کرج

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - تاکنون )
  کارشناس معدل /

مهارت ها
 • Cisco
رزومه های ویدیویی