درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • انگلیسی -

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد

  ( ۱۳۸۰/۱/۱ - ۱۳۸۴/۱/۱ )
  کارشناس معدل /

مهارت ها
 • html 5 -
  سی شارپ
  jQUERY
  css3 -
  c# .
  LINQ to sql
  jquery ajax
  ASP.NET WebForm
رزومه های ویدیویی