درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • تحقیقات صنعتی ایران

    ( ۱۳۹۲/۱/۱ - تاکنون )
    فوق دیپلم معدل /۱۵

مهارت ها
  • ICDL
    طراحی وب
رزومه های ویدیویی