درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • زبان انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دانشگاه علامه طباطبایی

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۵

مهارت ها
 • کامپیوتر متوسط
شرکت ها
رزومه های ویدیویی