درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

    ( ۱۳۸۹/۱/۱ - ۱۳۹۰/۱/۱ )
    فوق دیپلم معدل ۱۶/۵۷

مهارت ها
رزومه های ویدیویی