درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • هنرستان احرار

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  دیپلم معدل /

مهارت ها
 • ICDL
  عکاسی
  فتوشاپ
رزومه های ویدیویی