درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (3 سال)
 • گروه امیرمنصور آریا

  ( ۱۳۸۹/۱/۱ - ۱۳۹۰/۱/۱ )
  ( - )
 • شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس)

  ( ۱۳۸۷/۱/۱ - ۱۳۸۹/۱/۱ )
  ( - )
تحصیلات
 • موسسه آموزش عالی رجا قزوین

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  کارشناس معدل /

مهارت ها
رزومه های ویدیویی