درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (14 سال)
 • با نرم افزار VMWare Workstation

  ( ۱۳۸۰/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - تاکنون )
  کارشناس ارشد معدل ۱۶/۰۰

 • دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

  ( ۱۳۸۱/۱/۱ - ۱۳۸۷/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۴/۳۸

مهارت ها
 • 3rd Party Firewall and Antiviruses
  دستورات محیط سیسکو
  راه اندازی و مدیریت شبکه
  CCNP-Switching and Routing
  نصب و راه اندازی نرم افزار ها
  مهارتهای اینترنتی
  Windows Firewall
  Network+
  Active Directory
  CCNA-Switching and Routing
  CCNA-Security
  نرم افزار های مجموعه آفیس
  MCIPT
  VDI
  VCP
  مانیتورینگ شبکه ها
  DNS Server
رزومه های ویدیویی