درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (4 سال)
 • شرکت کندز

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  ( - )
 • دبیرخانه دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

  ( ۱۳۸۹/۱/۱ - ۱۳۸۹/۱/۱ )
  ( - )
 • مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۷/۸۲

 • علوم تحقیقات تهران

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - تاکنون )
  کارشناس ارشد معدل /

مهارت ها
 • برنامه نویسی جاوا
  پشتیبان فئی
  ترجمه و مقاله نویسی
رزومه های ویدیویی