درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (1 سال)
 • 321

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۱/۱/۱ )
  ( - )
تحصیلات
 • سراسری اراک

  ( ۱۳۸۴/۱/۱ - ۱۳۸۸/۱/۱ )
  - معدل ۱۴

مهارت ها
 • EF
  ASP.NET MVC‬
رزومه های ویدیویی