درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (1 سال)
 • فلفافاا ف

  ( ۱۳۸۹/۱/۱ - ۱۳۹۰/۱/۱ )
  ( - )
تحصیلات
 • سراسری اراک

  ( ۱۳۸۴/۱/۱ - ۱۳۸۸/۱/۱ )
  - معدل ۱۴

مهارت ها
 • ASP.NET MVC‬
رزومه های ویدیویی