درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • 17

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۹۱/۱/۱ )
  کارشناس معدل /

مهارت ها
 • Excel
  word
شرکت ها
رزومه های ویدیویی