درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • پیام نور واحد سنندج

  ( ۱۳۸۷/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۲/۲۴

مهارت ها
 • ICDL
  نرم افزار SPSS وMini tab
رزومه های ویدیویی