درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (3 سال)
 • سراسیاب

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
 • فردیس

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۰/۱/۱ )
  ( - )
تحصیلات
 • بصیر

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۶/۰۴

مهارت ها
 • ICDL
  تدریس ریاضی و فیزیک
رزومه های ویدیویی