درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (3 سال)
 • شرکت فناوری اطلاعات وارینا

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • شهید رجایی کاشان

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  فوق دیپلم معدل ۱۴/۵۰

مهارت ها
 • طراحی رابط کاربری
رزومه های ویدیویی