درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (10 سال)
 • بابلسر

  ( ۱۳۸۴/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  ( - )
تحصیلات
 • آزاد بابل

  ( ۱۳۸۵/۱/۱ - ۱۳۸۸/۱/۱ )
  فوق دیپلم معدل ۱۳/۵

 • آزاد واحد بابل

  ( ۱۳۸۵/۱/۱ - ۱۳۸۸/۱/۱ )
  فوق دیپلم معدل ۱۳/۵

مهارت ها
 • حسابداری
  راننده
رزومه های ویدیویی