درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (1 سال)
 • تهران

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  ( - )
تحصیلات
 • پیام نور بهارستان

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  کارشناس معدل /

مهارت ها
 • ICDL
رزومه های ویدیویی