درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (17 سال)
 • پژوهشکده الکترونیک دانشگاه شریف

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
 • شرکت گستر راه سبز

  ( ۱۳۸۷/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
تحصیلات
 • تهران

  ( ۱۳۸۹/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  کارشناس ارشد معدل ۱۸/۳۸

 • امیرکبیر

  ( ۱۳۸۲/۱/۱ - ۱۳۸۷/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۴/۶۳

مهارت ها
رزومه های ویدیویی