درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (4 سال)
 • شرکت مانا

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
مهارت ها
 • CCNP
  MTCNA
  CCNA
رزومه های ویدیویی