درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی چهارمحال بختیاری

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۶/۳۰

 • دانشگاه جامع علمی کاربردی مهدی‌شهر

  ( ۱۳۸۰/۱/۱ - ۱۳۸۴/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۶/۳۰

مهارت ها
 • کامپیوتر*
رزومه های ویدیویی