درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (2 سال)
 • شرکت داناگام

  ( ۱۳۹۴/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  ( - )
 • شرکت کندوکاو

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • عربی

  ( پیشرفته )
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • حوزه علمیه

  ( ۱۳۸۶/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۴/۵۰

مهارت ها
 • تسلط کامل بر مجموعه نرم افزار های آفیس و اینترنت و تایپ
رزومه های ویدیویی