درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (1 سال)
 • ارومیه

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  ( - )
تحصیلات
 • جهاد دانشگاهی ارومیه

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  فوق دیپلم معدل ۱۵/۶۰

مهارت ها
 • برنامه حسابداری فرهنگ
  ASDL
رزومه های ویدیویی