درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (0 سال)
  • اموزشگاه زبان روژان

    ( - تاکنون )
    ( - )
مهارت ها
  • مسلط به زبام انگلیسی و دارای مدرک FCE در زبام و اشنا با نرم افزار های گرافیکی illustrator و photoshop و دارای مدرک photoshop از اموزشگاه مجتمع فنی تهران.شش سال تدریس زبان انگلیسی در اموزشگاه روژان.
رزومه های ویدیویی