درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • دانشگاه آزاد واحدخرم آباد

    ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
    کارشناس معدل ۱۴/۰۴

مهارت ها
  • همه کاره
رزومه های ویدیویی