درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • azad qazvin

    ( ۱۳۸۶/۱/۱ - ۱۳۹۱/۱/۱ )
    کارشناس معدل ۱۲/۸۴

مهارت ها
رزومه های ویدیویی