درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (6 سال)
 • شرکت فرینه فناور

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
 • موسسه زبان های خارجی ایرانمهر

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  ( - )
 • شبکه مترجمین ایران (Transnet)

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
زبان های خارجه
 • عربی

  ( مبتدی )
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • دانشگاه صنعتی شریف

  ( ۱۳۸۶/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۲/۸۴

 • دانشگاه الزهرا

  ( ۱۳۹۴/۱/۱ - تاکنون )
  کارشناس ارشد معدل /

مهارت ها
 • SharePoint
  ICDL*PowerPoint
  Visio
  ICDL*Excell
  ICDL*Word
رزومه های ویدیویی