درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (4 سال)
 • قیطریه

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  کارشناس ارشد معدل ۱۷/۰۰

مهارت ها
 • اظهار نامه های مالیاتی
  microsoft office
رزومه های ویدیویی