درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • turkish

  ( متوسط )
 • English

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دوره آزاد دانشگاه تهران

  ( ۱۳۸۵/۱/۱ - ۱۳۸۷/۱/۱ )
  فوق دیپلم معدل /

مهارت ها
 • ICDL1+2
  windows 7,8,10
رزومه های ویدیویی