درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( مبتدی )
تحصیلات
 • دانشگاه لرستان

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۵/۲۵

مهارت ها
 • آشنایی با نرم افزارmaple
  آشنایی با نرم افزار spdd
  آشنایی با نرم افزار C++,
رزومه های ویدیویی