درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (1 سال)
 • تولیدی مانتو

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۶/۵۰

مهارت ها
 • ICDL
رزومه های ویدیویی