درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (4 سال)
 • به اندیش فراگیر ( آسیاتک )

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  ( - )
 • شرکت اندیشه گستر فردا

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( مبتدی )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد اسلامی کرج

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - تاکنون )
  کارشناس معدل /

مهارت ها
رزومه های ویدیویی