درباره
 • User profile QRCode
 • شیعه
سوابق کاری (5 سال)
 • شرکت اتصال

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  ( - )
 • نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۱/۱/۱ )
  ( - )
 • دانشگاه

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۸۹/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

  ( ۱۳۸۷/۱/۱ - ۱۳۸۹/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۶/۷۴

 • قزوین

  ( ۱۳۸۵/۱/۱ - ۱۳۸۷/۱/۱ )
  فوق دیپلم معدل ۱۴/۰۰

مهارت ها
 • MCSA 2012
  Vm Ware Esxi
  SCCM 2012
  CCNA Switch/Route
  Exchange 2013
  Passive
  MCITP 2008
  3DMAX
  Lync 2013
  Exchange 2010
رزومه های ویدیویی