درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (2 سال)
 • کهکشان

  ( ۱۳۹۴/۱/۱ - تاکنون )
  ( مدیر )
زبان های خارجه
 • آلمانی

  ( پیشرفته )
 • آلمانی

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • سازمان مدیریت صنعتی

  ( ۱۳۸۰/۱/۱ - تاکنون )
  دکترا معدل ۲۰

مهارت ها
 • Excel
  word
رزومه های ویدیویی