با توجه به رشد روز افزون کارجویان به ویژه در قشر فارغ التحصیلان دانشگاهی، روش های سنتی کاریابی و استخدام قادر به حل معضل کنونی اشتغال نخواهد بود. امروزه محدودیت منابع انرژی و نیروی انسانی کارآمد و همچنین رقابت فشرده، سازمان ها را به استفاده از ابزارها در راستای نیل به اهدافشان سوق می دهد. کاریابی الکترونیکی روشی نوین است که در کنار روش های سنتی مورد استقبال کارجویان و کارفرمایان قرار گرفته است.
سامانه کاریابی کاران راهکاری آنلاین برای کارجویان و کارفرمایانی است که به دنبال افراد تاثیرگذار هستند. یکی از اولویت های کاران تغییر نگرش افراد به کار است و در تلاش است تا با بهره گیری از فن آوری و ابزار نوآورانه افراد را جهت بهبود زندگی کاری و عملکرد شغلی یاری نماید.
چشم انداز کاران
اثربخش ترین کاریابی الکترونیک کشور در زمینه اتصال کارجویان به کارفرمایان.
ماموریت کاران
ارائه نوآوری در کار و زندگی فردی
ارزش های کاران
  • ارتباط موثر و مستمر با مخاطبان
  • توانمندسازی کارجویان با ارائه مشاوره بعد از آزمون
  • سازماندهی اطلاعات سرمایه های انسانی
  • افزایش حق انتخاب کارجویان و کارفرمایان
  • افزایش اعتبار شغلی کارفرمایان
  • استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد
  • ارزش گذاری کارجویان