• بسته 1 بسته 2 بسته 3 بسته 4
  هزینه تعرفه رایگان 200،000 ریال 400،000 ریال 1،000،000 ریال
  نمایش آگهی به مدت 7 روز 30 روز 30 روز 30 روز
  تعداد عناوین شغلی 1 شغل 2 شغل 4 شغل بالای 4 شغل
  نمایش در صفحات اجتماعی
  • فیسبوک
  • اینستاگرام
  • کانال تلگرام
  • فیسبوک
  • اینستاگرام
  • کانال تلگرام
  • فیسبوک
  • اینستاگرام
  • کانال تلگرام