• اسپرینت 1

  امکان جدید

  اضافه شدن قابلیت ورود با استفاده از اکانت های گوگل - فیسبوک و لینکدین

 • اسپرینت 06/26

  ارتقا

  بهینه سازی موتور جستجو برای جستجوی کلمات چند قسمتی

  ارتقا

  بهینه سازی موتور جستجو برای جستجوی کلمات چند قسمتی