همکاران شما چقدر انسان های شادی هستند؟
تست سنجش شادی کاران، یک آزمون هیجان انگیز برای سنجش میزان شادمانی و رضایت افراد از زندگی اجتماعی و شغلی است.
احساس شاد بودن یکی از فاکتورهای مهم هوش هیجانی است؛ اگرضریب شادی هر فرد بالا باشد، به احتمال زیاد هوش هیجانی خوبی هم دارد. به کمک تست رایگان شادی کاران، شما متوجه می شوید اعضای تیم تان چقدر در زندگی شاد هستند و احساس رضایت می کنند.
نتیجه تست شادی کاران، مجموع امتیازهای هر فرد در سه فاکتوراحترام به خود، خودشکوفایی و شادمانی است؛ حداکثر امتیاز در هر یک از این فاکتورها 30 است.