اعضای تیم شما چقدر توانایی تحمل استرس دارند؟
قدرت تحمل استرس، یکی از فاکتورهای مهم ضریب هوش هیجانی یا همان EQ است؛ تحمل استرس به معنای توانایی مقاومت کردن در برابر رویدادها و موقعیت های استرس زا است.
هر اندازه توانایی افراد برای تحمل استرس بیشتر باشد راحت تر می توانند با مشکلات مواجه شوند و موقعیت های سخت را مدیریت کنند.
تست استرس کاران، به سادگی میزان مقاومت اعضای تیم شما را در برابر شرایط پیچیده می سنجد و حتی تعیین می کند آنها چقدر در زندگی منعطف و خوش بین هستند.
نتیجه آزمون تحمل استرس کاران، مجموع امتیازهای هر فرد در زمینه 3 فاکتور تحمل استرس، انعطاف پذیری و خوش بینی است. حداکثر امتیاز در هر بخش می تواند 30 باشد.

با مطالعه این مقاله 4 روش سریع برای کنترل استرس را بشناسید.