استخدام برنامه نویس ارشد Java

business مپصاlocation_on تهرانperson زن و مردaccess_time تمام وقت

استخدام برنامه نویس ارشد Java

29 مهر 1398
ارسال گزارشreport

warningالزامات

 • جنسیت :  زن / مرد
 • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
 • نوع قرار داد :  تمام وقت
 • سابقه کار :  پنج تا ۱۰ سال

starsمهارت های مورد نیاز

 • Java
 • OOP
 • GIT
 • RestFul API
 • Redis
 • MongoDB
 • Docker
برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید