استخدام مددکار

business مرکز مشاوره پارسایانlocation_on تهرانperson زنaccess_time تمام وقت

استخدام مددکار

6 اسفند 1397
ارسال گزارشwarning

warningالزامات

  • جنسیت :  زن
  • نوع قرار داد :  تمام وقت

starsمهارت های مورد نیاز

  • روابط عمومی
  • اصول مشاوره
  • کار تیمی
  • اصول گزارش نویسی
  • حل مسئله
  • برنامه ریزی و سازماندهی
  • مدیریت و رهبری
  • ایجاد اعتماد
برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید