استخدام مهندس کشاورزی

business پاک چوبlocation_on شوشperson مردaccess_time تمام وقت

استخدام مهندس کشاورزی

6 اسفند 1397
ارسال گزارشwarning

warningالزامات

 • جنسیت :  مرد
 • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
 • نوع قرار داد :  تمام وقت

starsمهارت های مورد نیاز

 • داشتن اطلاعات مناسب در زمینه تغذیه خاک و گیاه
 • توانایی انجام آزمایشات اولیه و پایه ای آب و خاک و گیاه

schoolتحصیلات مورد نیاز

 • علوم و مهندسی باغبانی/کارشناسی
 • علوم و مهندسی باغبانی/کارشناسی ارشد
 • تکنولوژی جنگلداری/کارشناسی
 • تکنولوژی جنگلداری/کارشناسی ارشد
 • شیمی/کارشناسی
 • شیمی/کارشناسی ارشد
 • مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک/کارشناسی
 • مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک/کارشناسی ارشد
برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید