استخدام کارشناس برق

business پاک چوبlocation_on شوشperson مردaccess_time تمام وقت

استخدام کارشناس برق

21 شهریور 1398
ارسال گزارشreport

warningالزامات

  • جنسیت :  مرد
  • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
  • نوع قرار داد :  تمام وقت
  • سابقه کار :  دو تا پنج سال

starsمهارت های مورد نیاز

  • آشنا با plc
  • آشنا با مدارات کنترل
برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید