استخدام برنامه نویس java

24 بهمن 1398
ارسال گزارشwarning

warningالزامات

 • جنسیت :  زن / مرد
 • استخدام نیروی امریه :  خیر
 • وضعیت نظام وظیفه :  پایان خدمت
 • نوع قرار داد :  تمام وقت
 • سابقه کار :  پنج تا ۱۰ سال

starsمهارت های مورد نیاز

 • برنامه نویسی
 • برنامه نویسی JAVA
 • حل مسئله
 • مستند سازی
 • کار تیمی
 • برقراری ارتباط موثر با دیگران
 • JavaSE
 • JavaEE
 • ORM
 • Design Patterns
 • OOP
 • SOA
 • Cryptography
 • HSM
 • Utimaco
 • Angular js
 • HTML
 • React
 • CSS
 • JavaScript
 • Jquery
 • Socket Programming
 • C#
 • WCF
 • Rest APIs
 • نصب و راه اندازی SQL-Server
 • T-Sql
 • C++
 • Asp.Net MVC
 • Linux
 • XML
 • SVN
 • GIT
 • TFS
 • JSON
 • PA DSS
 • ISO-8583
 • JPOS EE
 • JPOS
 • EJB 3
 • Hibernate
 • openJpa
 • Eclipse
 • Entity-framework
 • LINQ

schoolتحصیلات مورد نیاز

 • کارشناسی
برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید

استخدام برنامه نویس java


business 
پویا
location_on تهران
person زن و مرد
access_time تمام وقت