استخدام شاگرد نقاش ساختمان

business location_on رودهنperson مردaccess_time دورکاری

استخدام شاگرد نقاش ساختمان

16 بهمن 1397
ارسال گزارشwarning

warningالزامات

  • جنسیت :  مرد
  • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
  • نوع قرار داد :  دورکاری

starsمهارت های مورد نیاز

  • توان بدنی مناسب
  • آشنایی با قوانین ایمنی

errorشرح آگهی

جهت نقاشی پروژه های مجتمع ساختمانی-

برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید