استخدام برنامه نویس ReactJS

6 بهمن 1398
ارسال گزارشwarning

warningالزامات

 • جنسیت :  زن / مرد
 • استخدام نیروی امریه :  خیر
 • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
 • نوع قرار داد :  تمام وقت
 • سابقه کار :  دو تا پنج سال

starsمهارت های مورد نیاز

 • ReactJS
 • Redux
 • JSX
 • Angular
 • JavaScript
 • TypeScript
 • ES6
 • CSS
 • Sass
 • HTML5
 • طراحی Responsive
 • WebPack
 • NPM
 • Gulp
 • Bower
 • RESTful APIs
 • Axios
 • Scrum
 • کار تیمی
 • توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران
 • منظم و سخت کوش

languageزبان های خارجی

 • انگلیسی / متوسط
برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید