استخدام برنامه نویس java EE

business داده کاوان پیشروlocation_on تهرانperson زن و مردaccess_time تمام وقت

استخدام برنامه نویس java EE

27 بهمن 1397
ارسال گزارشreport

warningالزامات

 • جنسیت :  زن / مرد
 • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
 • نوع قرار داد :  تمام وقت

starsمهارت های مورد نیاز

 • Java Core
 • JSF
 • JMS
 • EJB
 • JEE
 • Hibernate
 • JPA
 • web services
 • Angular
 • BootStrap
 • JavaScript

errorشرح آگهی

آشنایی با موارد زیر مزیت به حساب می آید:

Weblogic

Oracle ADF, Oracle SOA suite

برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید