استخدام برنامه نویس net.

business  آبنوس گشت تهران location_on تهرانperson زن و مردaccess_time تمام وقت

استخدام برنامه نویس net.

6 بهمن 1397
ارسال گزارشreport

warningالزامات

 • جنسیت :  زن / مرد
 • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
 • نوع قرار داد :  تمام وقت

starsمهارت های مورد نیاز

 • برنامه نویسی Asp.net
 • حل مسئله
 • کار تیمی
 • برقراری ارتباط موثر با دیگران
 • .Net
 • C#
 • Asp.Net MVC
 • MVC
 • APIs
 • OOP
 • Clean Coding
 • Design Patterns
 • DDD
 • Repository/Service Pattern
 • SOAP API
 • RestFul API
 • SQL
 • Schema Design
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • Familiar with developing APIs in Node.js
 • Node js
 • Full-stack
 • React
 • Angular

schoolتحصیلات مورد نیاز

 • مهندسی نرم افزار کامپیوتر / کارشناسی
برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید