استخدام برنامه‌نویس React Native

business دکتر سایناlocation_on تهرانperson مردaccess_time تمام وقت

استخدام برنامه‌نویس React Native

6 بهمن 1397
ارسال گزارشreport

warningالزامات

  • جنسیت :  مرد
  • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
  • نوع قرار داد :  تمام وقت

starsمهارت های مورد نیاز

  • کار تیمی
  • انعطاف پذیری
  • React-native
  • Redux
  • Realm on React native
  • Socke IO
  • Design Patterns
برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید