استخدام فروشنده

business مبلمان بهار نارنجlocation_on بابلperson مردaccess_time تمام وقت

استخدام فروشنده

1 تیر 1398
ارسال گزارشreport

warningالزامات

  • جنسیت :  مرد
  • وضعیت نظام وظیفه :  مهم نیست
  • نوع قرار داد :  تمام وقت
  • سابقه کار :  کمتر از دو سال

starsمهارت های مورد نیاز

  • اصول مذاکره
  • آشنایی با تکنیک فروش
  • برقراری ارتباط موثر با دیگران
  • فروش
  • ارتباط با مشتری

errorشرح آگهی

ترجیحاً با سابقه کار در صنعت مبلمان

برای ثبت نظر وارد شوید
برای ثبت نظر وارد شوید